TV& VIDEO

CeBit

Robot dạng người tham gia hội chợ CeBIT

Robot dạng người tham gia hội chợ CeBIT

Trong Hội chợ công nghệ thông BeBIT vừa kết thúc cuối tuần trước, một số công ty đã giới thiệu sản phẩm robot mang hình dạng con người.