TV& VIDEO

CES 2013

6 xu hướng công nghệ tại CES 2013

6 xu hướng công nghệ tại CES 2013

Triển lãm quốc tế về điện tử tiêu dùng CES 2013 đang hứa hẹn rất nhiều xu hướng công nghệ mới, có khả năng thay đổi cách tiếp cận cuộc sống của con người.