TV& VIDEO

"Cha đẻ" của email

Nhìn lại sự nghiệp của "cha đẻ" của email

Nhìn lại sự nghiệp của "cha đẻ" của email

VTV.vn - Ray Tomlinson, lập trình viên người Mỹ đã phát minh ra thư điện tử Email cũng như cách sử dụng ký tự @ phổ biến ngày nay, đã qua đời ở tuổi 74.