TV& VIDEO

chắc mẩm

BTV Hoàng Linh: “Máu liều” giúp tôi hoàn thành phóng sự

BTV Hoàng Linh: “Máu liều” giúp tôi hoàn thành phóng sự

 Là tác giả của phóng sự về hang Sơn Đoòng được vinh dự phát sóng trên Đài Truyền hình Đức DW, BTV Lê Hoàng Linh cho biết, chính “máu liều” đã giúp anh hoàn thành tác phẩm.