TV& VIDEO

chai bia

1 người Việt uống 100 chai bia/năm

1 người Việt uống 100 chai bia/năm

Theo số liệu của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, năm 2013, sản lượng tiêu thụ bia của Việt Nam đạt 2,9 tỷ lít, tăng hơn 2% so với năm 2012.