TV& VIDEO

chăm bẵm

Náo nhiệt lễ hội xe hoa ở Hà Lan

Náo nhiệt lễ hội xe hoa ở Hà Lan

 Diễn ra tháng 9 hàng năm, Bloemencorso là sự kiện lớn ở thị trấn Zundert và cũng là lễ hội diễu hành xe hoa lớn nhất trên thế giới.