TV& VIDEO

chăm bón

Người dân khốn khổ vì ớt chết hàng loạt

Người dân khốn khổ vì ớt chết hàng loạt

 Gần đây, tại 2 huyện Duy Xuyên và Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hàng loạt diện tích ớt bị chết do sử dụng giống kém chất lượng.