TV& VIDEO

chăm chỉ nhất

Giới trẻ Nhật Bản được đánh giá chăm chỉ nhất

Giới trẻ Nhật Bản được đánh giá chăm chỉ nhất

VTV.vn - Có tới 37% giới trẻ Nhật Bản cho biết họ sẽ làm việc tới khi chết, còn quá nửa là sẽ không nghỉ hưu ở tuổi 65.