chấm dứt lệnh trừng phạt

Giao diện thử nghiệm VTVLive