TV& VIDEO

chấm dứt

Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập

Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập

Đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên khi phía Israel tuyên bố chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập.