TV& VIDEO

chạm mặt

Asia's Next Top Model cùng lúc loại hai thí sinh

Asia's Next Top Model cùng lúc loại hai thí sinh

Liên tục rơi vào top nguy hiểm với khả năng tạo dáng kém, cả Janice và Sneha cùng bị loại trong tập 7 theo luật loại đôi của chương trình.