TV& VIDEO

chăm nom

Nguy cơ virus cúm H7N9 truyền từ người sang người

Nguy cơ virus cúm H7N9 truyền từ người sang người

Chủng virus cúm chết người H7N9, biến thể mới nhất của virus cúm gia cầm, có nguy cơ cao lây truyền từ người sang người. Cảnh báo trên đã được công bố trên Tạp chí Y học Anh số ra ngày 6/8.