TV& VIDEO

chăm sóc bệnh nhân

Khánh Hòa: Huyện Vạn Ninh thiếu bác sĩ trầm trọng

Khánh Hòa: Huyện Vạn Ninh thiếu bác sĩ trầm trọng

VTV.vn - Thiếu bác sĩ đã khiến cho công việc của đội ngũ y tế huyện Vạn Ninh luôn trong tình trạng quá tải, áp lực.