TV& VIDEO

chăm sóc gia đình

Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ

Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ

VTV.vn - Không chỉ điện ảnh, nghệ thuật mà trong lĩnh vực công nghệ vẫn đang ghi nhận sự bất bình đẳng giới.