TV& VIDEO

chăm sóc sức khỏe trẻ em

20 năm chương trình phái cử tình nguyện viên của JICA tại Việt Nam

20 năm chương trình phái cử tình nguyện viên của JICA tại Việt Nam

VTV.vn - Trong 20 năm qua, trên 500 tình nguyện viên Nhật Bản đã được cử đến Việt Nam làm việc tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.