TV& VIDEO

chăn bò

Éo le gia cảnh của chàng thanh niên khát sống mắc "bệnh nhà giàu"

Éo le gia cảnh của chàng thanh niên khát sống mắc "bệnh nhà giàu"

 Mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, để duy trì sự sống hơn 4 năm qua anh chỉ sống được là nhờ vào thuốc. Giờ đây, gia đình không đủ sức cáng đáng được nữa khi cha già liệt toàn thân, mẹ già gầy mòn chạy gạo ăn qua ngày.