TV& VIDEO

chấn chỉnh sai phạm

Chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức của đội ngũ cán bộ: Giải pháp nào là hiệu quả?

Chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức của đội ngũ cán bộ: Giải pháp nào là hiệu quả?

VTV.vn - Mong mỏi người dân đặt ra lúc này là Đảng và các cơ quan Nhà nước sẽ có những bước đi hiệu quả nào để mang lại chuyển biến thực sự về kỷ cương, đạo đức của đội ngũ cán bộ.