TV& VIDEO

chặn đánh

Thương lái ép giá người trồng dưa bằng bạo lực

Thương lái ép giá người trồng dưa bằng bạo lực

 Những nông dân xã Tịnh An (Quảng Ngãi) những ngày này đang bị đe dọa đánh đập bởi một nhóm côn đồ nhằm ép nông dân bán dưa hấu với giá rẻ hơn giá thị trường.