TV& VIDEO

chẩn đoán sai

Góc khuất phòng khám tư: nhiều sai phạm

Góc khuất phòng khám tư: nhiều sai phạm

VTV.vn - Trước phản ánh của báo chí về dấu hiệu chẩn đoán sai, vẽ bệnh moi tiền và làm giá trên bàn mổ của một số phòng khám tư, cơ quan chức năng của Hà Nội đã vào cuộc.