TV& VIDEO

chặn đường

Nhiều lỗ hổng trong pháp luật bảo vệ rừng

Nhiều lỗ hổng trong pháp luật bảo vệ rừng

[] Lâm tặc thì ngày càng liều lĩnh, táo tợn trong khi chính sách còn nhiều bất cập khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng ở nhiều nơi không thực sự hiệu quả.