TV& VIDEO

chăn màn

Đồng Tháp: Nhiều vụ cháy nhà do chập điện

Đồng Tháp: Nhiều vụ cháy nhà do chập điện

Nhiều vụ cháy gây ra nhiều thiệt lợi lớn tại tỉnh Đồng Tháp trong 2 tháng đầu năm 2014, nổi lên trong những vụ cháy này là do người dân bất cẩn trong sử dụng điện.