TV& VIDEO

chặn xe chở vật liệu

Quảng Ngãi: Người dân bức xúc chặn xe chở vật liệu

Quảng Ngãi: Người dân bức xúc chặn xe chở vật liệu

VTV.vn - Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn xảy ra tình trạng người dân chặn đường không cho các xe tải chở vật liệu lưu thông.