Chặng 10

VIDEO: Những hình ảnh ấn tượng chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

VIDEO: Những hình ảnh ấn tượng chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

VTV.vn - Chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp THS 2016 đã diễn ra hết sức hấp dẫn, với kết quả nhất chặng thuộc về Lê Văn Duẩn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive