TV& VIDEO

Chặng 10

VIDEO: Những hình ảnh ấn tượng chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

VIDEO: Những hình ảnh ấn tượng chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

VTV.vn - Chặng 10 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp THS 2016 đã diễn ra hết sức hấp dẫn, với kết quả nhất chặng thuộc về Lê Văn Duẩn.