TV& VIDEO

chàng sinh viên

Chàng sinh viên Ngân hàng lập kỷ lục trong Hãy chọn giá đúng

Chàng sinh viên Ngân hàng lập kỷ lục trong Hãy chọn giá đúng

VTV.vn - Là fan cuồng của chương trình Hãy chọn giá đúng, Trần Dũng đã lập kỷ lục tham gia chương trình với 20 lần lên sóng.