Chánh án TAND

Hôm nay (27/7), bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Hôm nay (27/7), bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao

VTV.vn - Hôm nay, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.