TV& VIDEO

chào bán công khai

Doanh nghiệp sản xuất sợi trước nguy cơ phá sản

Doanh nghiệp sản xuất sợi trước nguy cơ phá sản

VTV.vn - Doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt, dù giá thành sản xuất được đánh giá khá cạnh tranh trước đó.