TV& VIDEO

cháo đặc

“Nhà tôi chẳng còn gì để cầm cố nữa”

“Nhà tôi chẳng còn gì để cầm cố nữa”

Con mắt bên trái giờ chỉ còn cái hốc sâu hoắm, hai hàm răng khít lại với nhau làm bà chỉ húp được cháo loãng. Cứ mỗi khi cơn đau hành hạ, há miệng để nuốt mấy viên thuốc cũng là một cực hình đối với bà.