TV& VIDEO

chào hỏi

Tết ở gia đình một cô dâu Việt tại Singapore

Tết ở gia đình một cô dâu Việt tại Singapore

Đất nước Singapore hiện có khoảng 2.000 cô dâu Việt Nam đang định cư, họ chính là cầu nối mang không khí Tết cổ truyền Việt Nam đến với quê hương mới của mình.