TV& VIDEO

chắp cánh ước mơ

Chắp cánh ước mơ cho 37 em nhỏ khó khăn ở Hà Nam

Chắp cánh ước mơ cho 37 em nhỏ khó khăn ở Hà Nam

VTV.vn - Hành trình Cặp lá yêu thương đến với tỉnh Hà Nam, đã chắp cánh ước mơ cho 37 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhất bởi những tấm lòng thiện nguyện.