TV& VIDEO

chấp nhận Bitcoin

Vì sao châu Âu chấp nhận Bitcoin là tiền tệ?

Vì sao châu Âu chấp nhận Bitcoin là tiền tệ?

VTV.vn - Châu Âu đã dựa vào những tiêu chí gì để quyết định công nhận loại tiền ảo Bitcoin là tiền tệ và EU làm thế nào để có thể quản lý đồng tiền này?