TV& VIDEO

chấp nhận thanh toán

Anh và chủ nghĩa biệt lập với EU

Anh và chủ nghĩa biệt lập với EU

VTV.vn - Cuộc “hôn nhân” giữa Anh và EU bắt đầu từ năm 1973. Tuy nhiên, trong suốt thời gian gắn bó, hai bên dường như vẫn chưa chấp nhận nhiều mặt của nhau.