TV& VIDEO

chất cấm thịt lợn

Salbutamol trong thịt lợn - Lỗi không chỉ do hộ chăn nuôi

Salbutamol trong thịt lợn - Lỗi không chỉ do hộ chăn nuôi

VTV.vn - Chất cấm salbutamol bị phát hiện trong thịt lợn không chỉ thuộc về hộ chăn nuôi, mà đôi khi là từ phía nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và thương lái.