TV& VIDEO

Chất da cam/dioxin

Chất da cam/dioxin hiện hữu thế nào tại Việt Nam?

Chất da cam/dioxin hiện hữu thế nào tại Việt Nam?

VTV.vn - Cách đây 55 năm, vào năm 1961, quân đội Mỹ đã sử dụng một khối lượng lớn chất diệt cỏ rải xuống nhiều vùng đất ở miền Nam Việt Nam trong đó chủ yếu là chất da cam.