chất điều hòa sinh trưởng Cytokinin

Giao diện thử nghiệm VTVLive