TV& VIDEO

chất lỏng

Trường học mở - môn Vật lý: Áp suất của chất lỏng

Trường học mở - môn Vật lý: Áp suất của chất lỏng

VTV.vn - Thầy giáo Nguyễn Công Toản, trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học Áp suất của chất lỏng.