TV& VIDEO

chất lượng con giống

Nuôi tôm ven biển cần chú ý gì?

Nuôi tôm ven biển cần chú ý gì?

VTV.vn - Đó là sử dụng bể lắng, xử lý triệt để nguồn nước lấy từ biển trước khi đưa vào hồ nuôi, đồng thời theo dõi kết quả quan trắc nước để chọn thời điểm lấy nước hợp lý.