TV& VIDEO

chất lượng đăng kiểm

Khó kiểm soát lượng khí thải từ xe buýt

Khó kiểm soát lượng khí thải từ xe buýt

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân, chỉ cần nhìn bằng mắt thường có thể thấy, nhiều xe buýt không đảm bảo điều kiện về khí thải.