TV& VIDEO

chất lượng đội ngũ

Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng

Bỏ công chức, viên chức giáo viên: Lãnh đạo các trường ĐH lên tiếng

VTV.vn - Đối với cấp đại học, việc bỏ biên chế giáo dục sẽ có một số tác động đến giảng viên và cơ chế hoạt động của từng loại hình trường.