TV& VIDEO

chất lượng dược liệu

“Quản lý thuốc tây y đã khó, quản lý dược liệu còn khó hơn”

“Quản lý thuốc tây y đã khó, quản lý dược liệu còn khó hơn”

VTV.vn-Tại Hội nghị tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, quản lý thuốc tây y đã khó, quản lý dược liệu còn khó hơn.