TV& VIDEO

chất lượng giảm

ĐBSCL: Chất lượng giảm, xuất khẩu gạo gặp khó

ĐBSCL: Chất lượng giảm, xuất khẩu gạo gặp khó

VTV.vn - Ngoài những bất lợi từ thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo còn gặp khó khi chất lượng sụt giảm nghiêm trọng do thời tiết.