TV& VIDEO

chất lượng lao động

Walmart tăng lương cho nhân viên nhờ hưởng lợi từ chính sách thuế mới

Walmart tăng lương cho nhân viên nhờ hưởng lợi từ chính sách thuế mới

Hãng bán lẻ Walmart tuyên bố sẽ tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên lên 11 USD/giờ và tiền thưởng lên tới 1.000 USD tùy vào thâm niên và chất lượng lao động.