TV& VIDEO

Chất lượng nguồn lực

Chất lượng nguồn lực Việt Nam chưa theo kịp khu vực

Chất lượng nguồn lực Việt Nam chưa theo kịp khu vực

VTV.vn - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp và có khoảng cách khá lớn so các nước trong khu vực.