Chất lượng nguồn lực

Chất lượng nguồn lực Việt Nam chưa theo kịp khu vực

Chất lượng nguồn lực Việt Nam chưa theo kịp khu vực

VTV.vn - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp và có khoảng cách khá lớn so các nước trong khu vực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive