TV& VIDEO

chất lượng phim Việt

Phim Việt: Số lượng dường như đang làm lu mờ chất lượng

Phim Việt: Số lượng dường như đang làm lu mờ chất lượng

VTV.vn - Thời gian vừa qua, bên cạnh các bộ phim Hollywood, Hàn Quốc…, các phòng chiếu trong nước cũng nóng lên bởi rất nhiều các bộ phim sản xuất bởi các nhà làm phim Việt.