TV& VIDEO

chất lượng thủy sản xuất khẩu

Nhật Bản cảnh báo chất lượng thủy sản Việt Nam

Nhật Bản cảnh báo chất lượng thủy sản Việt Nam

VTV.vn - Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản vi phạm các vấn đề về chất lượng. Đây là cảnh báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.