TV& VIDEO

chất lượng thủy sản

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thủy sản vào Hoa Kỳ

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thủy sản vào Hoa Kỳ

VTV.vn - Từ ngày 15/4/2016, Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ kiểm tra các lô hàng cá tra, basa được phép nhập vào Hoa Kỳ.