TV& VIDEO

chất lượng tranh tụng

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác nhiệm kỳ

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo công tác nhiệm kỳ

VTV.vn - Chiều 22/3, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.