Chất lượng Vàng

Khoảng 3 - 8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng

Khoảng 3 - 8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng

VTV.vn - Điều này thể hiện sự thiếu minh bạch trong công tác công bố chất lượng vàng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive