TV& VIDEO

Chất lượng Vàng

Khoảng 3 - 8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng

Khoảng 3 - 8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng

VTV.vn - Điều này thể hiện sự thiếu minh bạch trong công tác công bố chất lượng vàng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.