TV& VIDEO

chất tẩy miến

"Không có miến không tẩy, miến sạch là miến không sạn!"

"Không có miến không tẩy, miến sạch là miến không sạn!"

VTV.vn - Chủ cơ sở sản xuất miến cho biết, không có miến không sử dụng chất tẩy. Loại miến sạch chỉ cần đáp ứng yêu cầu... không có sạn.