TV& VIDEO

Châu Đại Dương

Nhật Bản phóng vệ tinh hỗ trợ hệ thống định vị GPS mặt đất

Nhật Bản phóng vệ tinh hỗ trợ hệ thống định vị GPS mặt đất

VTV.vn - Nhật Bản vừa phóng vệ tinh thứ ba trong nỗ lực xây dựng một hệ thống định vị địa lý.