TV& VIDEO

Châu Giang

Ấn tượng triển lãm "Cái nhìn của người phụ nữ"

Ấn tượng triển lãm "Cái nhìn của người phụ nữ"

Nhân dịp Quốc tế phụ nữ, triển lãm “Cái nhìn của người phụ nữ” sẽ khai mạc vào tối 7/3 tại Viện Goethe Hà Nội.